Kurs dolara prognozy w Warszawie

Kursy walut
 
 
 
 • Waluta
  Zakup
  Sprzedaż

Podobnie jak w przypadku większości innych par egzotycznych o ogólnie małym wolumenie obrotu, USD/PLN charakteryzuje się takimi cechami, jak: nieprzewidywalność, trudność w sporządzeniu prognozy, duża zmienność i niska płynność. Złoty jest walutą specyficzną i mało stosowaną na rynku walutowym.

Aby analizować kurs dolara, należy zwracać uwagę nie tylko na działania polskiego kierownictwa, ale także śledzić wydarzenia ogólnoeuropejskie (oczywiście mówimy o dynamice długookresowej).

Ze względu na swoją specyfikę para ta jest bardziej podatna na wpływ różnych czynników, co należy wziąć pod uwagę chcąc poznać kurs dolara prognoza. Będziesz musiał przeanalizować wiele informacji, aby uzyskać dość jasny obraz prognozy walutowej. Nie należy również polegać na wystarczającej ilości wysokiej jakości analiz od brokerów i swobodnie dostępnych w sieci. Ważną wiadomością dotyczącą waluty jest zmiana kursu walutowego. Szacowana dynamika pozwala dowiedzieć się o nadchodzących zmianach na nadchodzący rok.

Ogólna charakterystyka

Wyświetlanie kursu dolara amerykańskiego do złotego polskiego na większości platform transakcyjnych oraz na stronach z wykresami odbywa się do czterech cyfr po separatorze. USD/PLN to para walutowa notowana bezpośrednio i jest uważana za egzotyczną.

Najbardziej aktywna jest podczas europejskiej sesji giełdowej, kiedy w Polsce otwarte są lokalne giełdy.

Pod względem zmienności w zależności od dnia tygodnia nie ma specjalnych różnic w stosunku do innych egzotycznych walut: poniedziałek jest tradycyjnie najspokojniejszym dniem handlowym, ale we wtorek para walutowa zaczyna wykazywać aktywność.

Choć para walutowa USD-PLN jest egzotyczna, nie oznacza to, że trudniej będzie na niej zarobić lub zysk będzie mniejszy.

Czynniki wpływające na USD/PLN i od czego zależy kurs

Polska jest byłym socjalistycznym państwem bloku wschodniego, które po reformach demokratycznych w 2004 roku wstąpiło do UE i nadal jest jej członkiem. Gospodarka kraju przeszła poważne zmiany w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Dziś jego struktura sektorowa przedstawia się następująco:

 • Usługi i handel - 64,3% (działalność hotelarsko-restauracyjna, ubezpieczeniowa, obsługa prawna);
 • Przemysł wydobywczy i wytwórczy oraz produkcja przemysłowa - 31,2% (hutniczy, chemiczny, węglowy, lekki);
 • Rolnictwo - 4,5% (hodowla trzody chlewnej, sadownictwo, uprawa roślin).

Głównymi partnerami handlowymi Polski są inne kraje UE (Niemcy, Wielka Brytania itp.) oraz Rosja. Główne towary eksportowe to inżynieria, przemysł stoczniowy, produkty chemiczne, tekstylia, produkty rolne.

Mimo że Polska jest członkiem Unii Europejskiej od ponad 10 lat, nie udało jej się jeszcze całkowicie przejść na euro ze względu na rozbieżność między niektórymi wymogami ekonomicznymi przystąpienia do wspólnego europejskiego systemu walutowego (zbyt duży deficyt budżetowy i niestabilność złotego).

Jednak Polska robi wszystko, aby jak najszybciej całkowicie porzucić krajową walutę i przejść na euro, w którym to przypadku para USD/PLN po prostu przestanie istnieć.

Co wziąć pod uwagę, aby określić prognozę dla dolara?

Gospodarka amerykańska, znacznie bardziej rozwinięta w porównaniu z polską, charakteryzuje się znacznie większym przesunięciem wektora w kierunku sektora usług, które wynosi około 80%. Przemysł odpowiada za prawie połowę PKB w porównaniu z Polską (ok. 19,2%). Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych zapewnia tylko 1,5% dochodu.

Aby uzyskać jasną i poprawną analizę pary ze złotym, należy wziąć pod uwagę wiele czynników z różnych źródeł, głównie:

 • wskaźniki ekonomiczne (Polska, UE, USA);
 • bilanse handlowe (zarówno krajów, jak i UE);
 • pozycja na rynku węgla brunatnego, metali żelaznych i nieżelaznych (ołów, miedź) oraz ogólnie na światowych rynkach towarowych;
 • stawki banków centralnych obu krajów;
 • rynek pracy (USA, Polska i ogólnie UE);
 • aktywność biznesowa w branży (indeks PMI dla Przemysłu).

Ze względu na specyfikę nie tylko ekonomiczną, ale i narodową Polska praktycznie nie odczuła paneuropejskiego kryzysu migracyjnego, który ma pozytywny wpływ na turystykę, ale wojna sankcyjna z Rosją mocno uderzyła w przemysł rolny. Wpływa to negatywnie nie tylko na dynamikę eksportu rolnego, ale także na rynek pracy, zwiększając stopę bezrobocia.

Cechy pary walutowej

Całkowite porzucenie złotego i przejście na euro w Polsce powinno było nastąpić dawno temu, ale z tego czy innego powodu jest to ciągle odwlekane. I pomimo tego, że cały czas mówili, że odmowa „nadejdzie w ciągu najbliższych 2-3 lat”, nie zmaterializowała się ona ani w 2010 roku, ani w 2014 roku, ani w 2020 roku i trwa do dziś. Aby poznać kurs dolara prognozy, po prostu przestudiuj odpowiednie wykresy. Tylko wtedy znajdziesz optymalny czas na kupno i sprzedaż waluty.

Pieniądze możesz wymienić w banku, który jest tak bezpieczny, jak to tylko możliwe. Ale instytucja nie zawsze ma dogodny harmonogram, a także nakłada ograniczenia na wypłatę gotówki, ustala płatności i wymaga wprowadzania danych osobowych. Niezawodne kantory oferują opłacalną i wygodną wymianę złotówek na dolary lub odwrotnie. Ponadto transakcję można przeprowadzić szybko i poufnie.